Fijnbrein in actie
helpt jou leren leren

Waar worstelen leerlingen mee?

Voor veel leerlingen is het moeilijk en saai om lang(er) met schoolwerk bezig te zijn.

Anderen hebben ‘te snel’ leren lezen waardoor ze niet goed kunnen decoderen en daardoor veel moeite hebben om een tekst te begrijpen.

Ook hoor je vaak dat leerlingen de ‘b’ en de ‘d’ nog omdraaien.

Het kan ook zijn dat de executieve functies van leerlingen nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Leerlingen waarbij dit het geval is, kunnen problemen hebben met flexibiliteit, planning en organisatie, concentratie, impulsbeheersing, motivatie en/of zelfbeeld. 

Of je merkt dat kinderen erg moeite hebben met het automatiseren van de tafels en sommen tot 20. Het is belangrijk om dit voldoende te beheersen om goed mee te kunnen komen op het vervolgonderwijs. 

.leren leren soms is leren worstelen  taxatie Zwolle ja het lukttaxatie Zwolle hoe bereik ik mijn doel-

Sommige kinderen ‘raden’ wat er in de zin staat, in plaats van echt te lezen. De beeld-woord koppeling is niet vanzelfsprekend. 

Andere kinderen hebben moeite met het onthouden van losse woordjes.

Ze kunnen warrig overkomen.

Of ze hebben de neiging vast te houden aan de eigen zienswijze/strategie; ze betrekken alles op zichzelf.

Soms hebben kinderen een gevoel van tijdloosheid. En daardoor moeite met plannen.

Kinderen worden door dit soort dingen heel onzeker en ontwikkelen faalangst.

En ga zo maar door…

Problemen op school hebben vaak te maken met: 

  • beelddenken (en vooral het nog niet voldoende talig kunnen denken),
  • het onvoldoende ontwikkeld zijn van de executieve functies,
  • overprikkeling of onderprikkeling, zeker bij leerlingen die ASS, AD(H)D hebben of hoogbegaafd zijn en/of
  • weerbaarheid van de leerling. 

 

Als je iets nieuws wilt leren of wilt ontwikkelen moet je ongeveer acht weken lang, iedere dag oefenen om een optimaal resultaat te bereiken. Gelukkig zijn er veel leuke oefeningen om dit te doen. 'Fijnbrein in actie' kan je hierbij helpen!

contact