U bent nu hier: Home / Wat doe ik?

Wat doe ik?

Als je te veel op beelden blijft steunen en/of te weinig op taal, dan lukt het je niet om op school voldoende te presteren. Daar kun je ook nog eens erg faalangstig van worden. Wanneer je dit van jezelf weet en wanneer je handvatten krijgt hoe je dit verder kunt ontwikkelen, kun je al een heel eind komen. Ik zal lesstof visueel aan bieden (tafels, spelling, metriek stelsel, werkwoordgrammatica, letters, rekenen, tekstbegrip etc.).

Dit komt aan bod in de training ‘LEREN LEREN methode’. Deze bestaat in de varianten: basisschool en voortgezet en beroepsonderwijs.

Daarnaast is het mogelijk om een diagnosticerend onderzoek beelddenken , officieel IOOB (Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken) af te laten nemen. Dit is een onderzoek dat 3-4 uur duurt. Vervolgens worden de gegevens verwerkt en wordt er een verslag gemaakt waarin advies staat dat de leerling kan helpen.

Aan bod komt het Wereldspel (een  non-verbale manier om het cognitieve niveau te bepalen en eventuele sociaal emotionele problemen te signaleren), verschillende testen om niveau op het gebied van rekenen en lezen te bepalen.

Het IOOB geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het Beelddenken in relatie tot het Wereldspel. De meerwaarde van dit non-verbale toetsen en van het bijbehorend verslag geeft een breder zicht op de mogelijkheden en problemen van jeugd en wordt door scholen (IB/RT/docent) zeer op prijs gesteld.

Teams uit basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, kunnen bij mij een training ‘basis denksystemen’  volgen. Als je beseft dat de leerlingen in de klas allemaal op een ander niveau zitten wat betreft inzet van het talige/beelddenken, kun je veel sterker staan in het aanbieden van lesmateriaal.

Bedrijven kunnen de training ‘basis denksysteem’ ook bij mij volgen over de samenwerking tussen collega’s. Je moet je eens voorstellen hoe verschillend beelddenkers en taaldenkers communiceren! Als je weet wat de verschillen, overeenkomsten en sterke en zwakke kanten zijn, kun je veel beter samenwerken.

Omdat ik zo’n twintig jaar ervaring heb als docent en trainer ben ik uitermate geschikt om leerlingen te begeleiden in het maken van huiswerk.

Daarnaast ben ik gespecialiseerd in faalangst (eigen ervaring en ruim tien jaar ervaring in het geven van trainingen) en geef hiervoor training.

Trainingen

Training LEREN LEREN methode VO

Wanneer/hoe lang?
Zaterdag 9-16 uur (of in overleg)
Groepsgrootte:
 3-7 deelnemers
Kosten p.p.: €215,- incl. BTW en boek 'Beelddenken, visueel leren en werken'

meer info

Training LEREN LEREN methode PO

Wanneer/hoe lang?
In overleg 8 x 5 kwartier
Groepsgrootte:
   3-5 deelnemers 
Kosten p.p.: €287,50 incl. BTW en werkboek 'Beelddenken, visueel leren en werken'

meer info

Training Basis Denksystemen

Wanneer/hoe lang?
In overleg 9:30-16:00
Groepsgrootte:
In overleg
Kosten: €445,- incl. BTW

meer info

Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken met verslag en adviezen

Wanneer/hoe lang?
In overleg, duurt ongeveer 3-4 uur (kan ook in twee keer)
Groepsgrootte:
n.v.t. (individueel)
Kosten pp.: €605,- incl. BTW
meer info

Afname Wereldspel met kort verslag

Wanneer/hoe lang?
In overleg
Groepsgrootte:
n.v.t. (individueel)
Kosten p.p.: €60,- incl. BTWmeer info

Verkorte training kleurenmethode en conceptmap

Wanneer/hoe lang?
In overleg in de avond, duurt ongeveer 2 uur
Groepsgrootte:
3-5 deelnemers
Kosten p.p.: €97,- incl. BTW

meer info

Faalangsttraining

Wanneer/hoe lang?
In overleg
Groepsgrootte:
In overleg
Kosten in overleg

meer info

Examenfaalangsttraining

Wanneer/hoe lang?
In overleg
Groepsgrootte:
In overleg
Kosten in overleg

meer info

Examentraining wiskunde

Wanneer/hoe lang?
In overleg
Groepsgrootte:
In overleg
Kosten in overleg

meer info

Huiswerktraining

Wanneer/hoe lang?
In overleg
Groepsgrootte:
In overleg
Kosten in overleg

meer info