U bent nu hier: Home / Wat doe ik?

Wat doe ik?


Training 'LEREN LEREN methode' VO en PO:

Als een kind of jongere te veel op beelden blijft steunen en/of te weinig op taal, dan lukt het hem/haar niet om op school voldoende te presteren. Daar kan hij/zij ook nog eens erg faalangstig van worden. Wanneer hij/zij dit van zichzelf weet en wanneer een kind of jongere handvatten krijgt hoe hij/zij dit verder kan ontwikkelen, kan hij/zij al een heel eind komen. 

Ik bied lesstof daarom bijvoorbeeld visueel aan. Ik laat leerlingen zien hoe hun brein in elkaar zit en hoe het werkt. Ik bespreek wat je doet met je reptielenbrein, je zoogdierenbrein en je mensenbrein. We gaan na wat je brein nodig heeft, maar we doen ook testjes om te ontdekken via welke leeringangen de leerling het best werkt. Ik leer een structurele manier aan om met teksten aan de slag te kunnen; hoe je een tekst leert begrijpen en zichtbaar maakt zodat je het beter onthoudt. Je gebruikt beide hersenhelften hierbij. 

Dit, en nog veel meer, komt aan bod in de training ‘LEREN LEREN methode’. Deze bestaat in de varianten: basisschool en voortgezet en beroepsonderwijs.

Individueel onderwijskundig onderzoek beelddenken:

Daarnaast is het mogelijk om een diagnosticerend onderzoek beelddenken , officieel IOOB (Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken) af te laten nemen. Dit is een onderzoek dat 3-4 uur duurt. Vervolgens worden de gegevens verwerkt en wordt er een verslag gemaakt waarin advies staat dat jouw kind kan helpen.

Aan bod komt het Wereldspel (een non-verbale manier om het cognitieve niveau te bepalen en eventuele sociaal emotionele problemen te signaleren), verschillende testen om niveau op het gebied van rekenen en lezen te bepalen.

Het IOOB geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het Beelddenken in relatie tot het Wereldspel. De meerwaarde van dit non-verbale toetsen en van het bijbehorend verslag geeft een breder zicht op de mogelijkheden en problemen van jeugd en wordt door scholen (IB/RT/docent) zeer op prijs gesteld.

Training basis denksystemen:

Teams uit basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, kunnen bij mij een training ‘basis denksystemen’ volgen. Als je beseft dat de leerlingen in de klas allemaal op een ander niveau zitten wat betreft inzet van het talige/beelddenken, kun je veel sterker staan in het aanbieden van lesmateriaal.

Bedrijven kunnen de training ‘basis denksystemen’ ook bij mij volgen over de samenwerking tussen collega’s. Je moet je eens voorstellen hoe verschillend beelddenkers en taaldenkers communiceren! Als je weet wat de verschillen, overeenkomsten en sterke en zwakke kanten zijn, kun je veel beter samenwerken.

'Strong Kids':

Omdat ik zo’n twintig jaar ervaring heb als docent en trainer ben ik uitermate geschikt om leerlingen te begeleidenDaarnaast ben ik gespecialiseerd in faalangst (eigen ervaring en ruim tien jaar ervaring in het geven van trainingen) en geef hiervoor de training 'Strong Kids' aan kinderen van 8-12 jaar en jongeren van 12-18 jaar.
In de opleiding tot Strong Kids-trainer heb ik geleerd hoe ik kinderen en jeugd kan helpen weerbaarder en assertiever te worden en faalangst te reduceren. Kinderen die zich aanmelden bij 'Strong Kids' kunnen last hebben van faalangst of examenvrees. Of zij durven geen keuzes te maken of niet voor zichzelf op te komen. Ze worden gepest of pesten juist anderen. Kinderen kunnen sociaal emotioneel kwetsbaar zijn of zich onveilig voelen. 
Een kind of jongere kan deze training individueel of juist in een groep volgen. De leerling stelt zijn/haar eigen persoonlijke doelen op en werkt daar op een prettige, veilige manier aan. Veel gebeurt in spelvorm en er wordt goe gekeken naar wat het kind of de jongere aan kan. Veiligheid staat voorop!
Ik heb in de opleiding ruim 200 oefeningen geleerd die ik met kinderen/jongeren kan doen, individueel of in groepsverband. 
De volgende onderwerpen kunnen getraind worden:

  • Zelfbeeld
  • Veiligheid
  • Weerbaarheid
  • Assertiviteit
  • Adaptief vermogen
  • Sociale interactie
  • Omgaan met angsten en emoties (toetsvrees)


Wanneer kinderen of jongeren zich bij mij aanmelden voor 'Strong Kids', dan kunnen ze een training volgen van acht wekelijkse lessen van ruim een uur. In deze lessen komen alle onderdelen aan bod en zijn de lessen gericht op de specifieke doelen van het kind of de jongere. De training kan in kleine groepjs worden gegeven, maar individueel kan soms fijner zijn of beter uitkomen. De duur en lengte bij examenfaalangsttraining is in overleg.

Begeleiding door Jeugd Brein Coach:

Als Jeugd Brein Coach zie je vaak grote uitdagingen op school met het werkgeheugen, plannen, automatiseren en concentreren. Als je ASS, AD(H)D of dyslexie hebt, of hoogbegaafd bent, kan dit nog lastiger zijn. 
De meeste professionals die met kinderen werken zijn zich hier goed bewust van, maar soms treden er complicaties op waardoor er extra begeleiding nodig is bij het ontwikkelen van de executieve functies van deze kinderen. De begeleiding is gericht op verbetering van het leerproces, eigenaarschap, zelfstandigheid, sociale vaardigheden, planning, concentratie, impulsbeheersing, motivatie, zelfbeeld en flexibiliteit van het kind of de jongere. De kennis en praktische oefeningen geven een zeer stevig fundament voor de begeleiding van het schoolgaande kind. 
Nadat duidelijk is waar de leerproblemen vandaan komen zal ik een begeleidingsplan opstellen. Dit plan bevat een duidelijke lijn in de begeleiding vanuit de Jeugd Brein Coach en eventueel een overzicht met huiswerkopdrachten. Dit zijn korte oefeningen van 1 tot 5 minuten per dag. Oudergesprekken kunnen onderdeel van het begeleidingsplan zijn. 
Ik kijk naar wat uw kind motiveert. Wat vindt hij/zij leuk? Waar kan ik op inspelen? Dit combineer ik met wat het kind nog moet leren. We maken samen doelen die haalbaar zijn voor uw kind, zodat uw kind succeservaringen opdoet. Zo maak ik leren en jezelf ontwikkelen weer leuk. 


Trainingen

Training LEREN LEREN methode VO

Wanneer/hoe lang?
Zaterdag 9-16 uur (of in overleg)
Groepsgrootte:
 3-7 deelnemers
Kosten p.p.: €215,- incl. BTW en boek 'Beelddenken, visueel leren en werken'

meer info

Training LEREN LEREN methode PO

Wanneer/hoe lang?
In overleg 8 x 5 kwartier
Groepsgrootte:
   3-5 deelnemers 
Kosten p.p.: €287,50 incl. BTW en werkboek 'Beelddenken, visueel leren en werken'

meer info

Training Basis Denksystemen 

Wanneer/hoe lang?
In overleg 9:30-16:00
Groepsgrootte:
In overleg
Kosten: €445,- incl. BTW

meer info

Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken met verslag en adviezen

Wanneer/hoe lang?
In overleg, duurt ongeveer 3-4 uur (kan ook in twee keer)
Groepsgrootte:
n.v.t. (individueel)
Kosten pp.: €605,- incl. BTW
meer info

Afname Wereldspel met kort verslag

Wanneer/hoe lang?
In overleg
Groepsgrootte:
n.v.t. (individueel)
Kosten p.p.: €60,- incl. BTWmeer info

Verkorte training kleurenmethode en conceptmap

Wanneer/hoe lang?
In overleg in de avond, duurt ongeveer 2 uur
Groepsgrootte:
3-5 deelnemers
Kosten p.p.: €97,- incl. BTW

meer info

'Strong Kids' 8-12 of

12-18 jaar*

Wanneer/hoe lang?
In overleg 8x 1 uur
Groepsgrootte:
In overleg
Kosten p.p. €165,- incl. BTW bij groepstraining

meer info

'Strong Kids' Examenfaalangsttraining

Wanneer/hoe lang?
In overleg
Groepsgrootte:
Individueel
Kosten p.u. €45 incl. BTW 

meer info

Examentraining wiskunde

Wanneer/hoe lang?
In overleg
Groepsgrootte:
In overleg
Kosten p.u. €35,- incl. BTW

meer info

Begeleiding door

Jeugd Brein Coach*

Wanneer/hoe lang?
In overleg
Groepsgrootte:
Individueel
Kosten in overleg

meer info

 
 

 

*Soms worden kosten vergoed vanuit subsidie voor scholen of rechtstreeks vanuit de gemeente. 
Dit is nu niet zo. Work in progress....