U bent nu hier: Home / Wie ben ik?

Wie ben ik?

leren leren portretIk ben Carolien, moeder van twee jongens van 16 en 13 jaar en getrouwd.

We wonen sinds 2020 in Dalfsen. Daarvoor hebben we twintig jaar in Nieuwleusen gewoond. We hebben een hond; Swipe en twee cavia’s.

Vanaf 1998 geef ik wiskunde (eerst in Hattem en sinds een jaar of acht in Nieuwleusen) en ondersteun ik leerlingen op allerlei gebieden.

Wiskunde is een heel leuk vak en ik vind het omgaan met leerlingen en de dynamiek van een groep soms nog leuker.

Tijdens mijn loopbaan als docent heb ik geleerd dat je goed naar de persoonlijke situatie moet kijken als je iemand wilt helpen/ondersteunen.

Gelukkig kan ik daar mijn ei steeds meer in kwijt!

Vanaf nu ben ik naast mijn baan als docent, ook beschikbaar als expert beelddenken, trainer ‘LEREN LEREN methode’ voor volwassenen en jeugd, Strong Kids-trainer en Jeugd Brein Coach. Op dit moment ben ik nog bezig met een cursus 'Lateralisatie en leerproblemen'. 

Ik richt mij onder andere op het belang van het combineren van beeld- en taal-denken, het weerbaarder maken van leerlingen en het versterken van executieve functies. 

Doordat ik jaren geleden eens een studiedag had waar ik een workshop volgde bij Marion van de Coolwijk (directeur ‘Kind in Beeld), werd ik enorm enthousiast over het beelddenken en de kleurenmethode.

Tot nu toe had ik mijzelf volledig als talig denker gezien en helemaal niet als beelddenker. Ik heb veel over mezelf geleerd!

Het duurde nog een paar jaar voordat ik de stoute schoenen aantrok en een training ging volgen. Ik was zeer enthousiast! Ik zou willen dat ik deze training als puber zelf had kunnen volgen! Ik was zelf zo’n leerling die nooit wist wanneer het goed genoeg was en dus nooit stopte.

Daarna ben ik ook de opleiding 'EXPERT BEELDDENKEN' gaan volgen. 

In deze opleiding leer je het IOOB (Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken) afnemen en interpreteren. Een IOOB geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen, waarbij tevens non-verbaal inzicht wordt verkregen in de mate van visueel en/of verbaal denken van een leerling door middel van het Wereldspel. De meerwaarde van dit non-verbale toetsen en bijbehorend pedagogisch didactisch verslag, geeft zicht op de mogelijkheden en problemen van leerlingen en wordt door scholen en docenten zeer op prijs gesteld. De verkregen informatie kan worden ingezet ten behoeve van de begeleiding en/of een handelingsplan. 

Tijdens deze opleiding werd mijn enthousiasme alleen maar versterkt! 

Hoe mooi is het dat leerlingen die talig niet zo sterk ontwikkeld zijn en hierdoor bij een (talig!) intelligentieonderzoek niet goed uit de verf komen, nu door middel van het Wereldspel wél kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben! Daarnaast vind ik het heel interessant en nuttig dat er sociaal-emotionele problematiek gesignaleerd kan worden. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit, kán niet tot leren komen. 

Het aanmelden van een leerling voor een IOOB gebeurt altijd op verzoek van ouders en/of school. Het is daarbij belangrijk dat zowel ouders als school in goed overleg hebben besloten dit onderzoek af te nemen. 

Na verloop van tijd begon het weer te kriebelen en wilde ik meer weten over het brein. Ik ben daarom bij WegwijsCC de training tot Jeugd Brein Coach gaan volgen en heb meteen de opleiding tot Strong Kids-trainer gevolgd. Heerlijk! Wat past dit bij mij! Ik kon niet wachten om hiermee aan de slag te gaan. 

Wat is mijn missie en wat is mijn visie?

Mijn missie als zelfstandig professional is om kinderen en jongeren (5-18+ jaar) te leren hoe hun brein werkt waardoor ze hun leerpotentiaal optimaal kunnen inzetten ten behoeve van hun ontwikkeling. Daarnaast leer ik dit ook aan leerkrachten en docenten zodat zij de leerlingen beter kunnen begeleiden. 

Mijn visie is dat ik kinderen en jongeren in de leeftijd van 5-18+ jaar wil leren hun brein meer optimaal te benutten. Dit doe ik door hen te leren hun linker en rechterhersenhelft te gebruiken, door talig en in beelden denken te leren combineren, door de executieve functies van de kinderen en jongeren verder te helpen ontwikkelen, door overprikkeling of juist onderprikkeling zichtbaar te maken, door hen weerbaarder te maken. Ik maak kinderen en jongeren hier bewust van en leer ze hoe ze hun minder ontwikkelde kant kunnen versterken waardoor ze meer kunnen dan ze bij de start van een traject denken. 

Ik kies ervoor deze missie juist NU in de markt te zetten omdat ik zelf ervaren heb hoe het is om je meer en meer bewust te worden van hoe je linker- en rechterhersenhelft werken en nog steeds vol verwondering ben over wat er meer mogelijk is. Ook omdat ik merk dit in het reguliere onderwijs als docent minder kwijt te kunnen.

Ik weet uit eigen ervaring hoe het is als je onzeker bent en hoe het is als je niet weet hoe je moet leren. Deze training en begeleiding kan ik daardoor dan ook vol enthousiasme overbrengen. Ik heb hierdoor toegevoegde waarde.

In de dagelijkse praktijk als wiskundedocent merk ik steeds meer en vaker dat leerlingen geen idee hebben hoe ze moeten leren (ze denken dat het vanzelf gaat en als blijkt dat dat bij hen niet zo is, denken ze gewoonweg dat ze dom zijn). Ik merk ook dat leerlingen steeds minder handvatten hebben (gekregen) om te leren. De wereld van nu bestaat steeds meer uit beelden en leerlingen zijn vaak onvoldoende voorbereid om met het talige onderwijs om te gaan.  

Daarnaast is de maatschappij van nu erg gericht op het willen meten en verbeteren van resultaten. Leerlingen hebben hierdoor op de kleuterschool vaak al zo’n prestatiedruk ervaren dat we hierdoor faalangstige kinderen creëren die moeite hebben om te leren van hun fouten, te leren van vallen en weer opstaan.
De maatschappij is de afgelopen decennia enorm veranderd en leerlingen ontwikkelen hierdoor hun executieve functies veel minder. Het blijkt dat het succes op school afhangt van de mate waarin je executieve functies zijn ontwikkeld en niet je IQ! Dat vond ik zo'n eyeopener! Ik wil de kennis die ik heb opgedaan inzetten om kinderen en jongeren te helpen. 

Lang niet elke coach/professional combineert al deze componenten. Ik wel wink .
                                                                                                                    

Vanuit rust en vertrouwen werk ik met leerlingen. In mijn aanbod, uitleg en benadering ben ik open en eerlijk. Ik zeg wat ik zie en waarneem en wat mijns inziens de (on-)mogelijkheden zijn. Mijn adviezen zijn ondubbelzinnig, transparant en helder. 

Ik werk toe naar duurzame resultaten en niet naar quick fixes. 

In mijn werk gebruik ik graag humor, een speelse toon, om de doelgroep te bereiken en… het werk ook voor mezelf licht te houden. 

Welke diploma's en certificaten heb ik?

Wat zijn handige links?

https://www.kindinbeeld.nl
https://jeugdbreincoach.nl
https://wegwijscc.nl